• andzxa89
 • biauek
 • practicaljoke
 • JajekDoMacek
 • avaritia
 • prooo
 • andzxa
 • bollabolla
 • stoon
 • gusta-blu
 • belledejour
 • stettiner
 • kirstenow
 • foxx
 • SchwarzerKayser
 • saddam
 • Wiesengrund
 • szaaatan
 • inajaa
 • vertheer
 • SmokeyTheBear
 • olorion
 • inkwizytor
 • malgorzata
 • fieser-wichser
 • bloodybastard
 • fiendclub
 • vixen17
 • toskafkee
 • deadmartian
 • effic
 • hardkorwey
 • chowmein
 • rapetrain
 • Gruffudd
 • guyver
 • cherrysuz
 • PsychoNADaktywnyWilczek
 • mielon
 • token0
 • apocalipsecorps
 • zachlanny
 • hildebeithegerda
 • Kirslod
 • arseniansodu
 • whoifnotme
 • bojaniewiem
 • bialasmierc
 • kitake
 • petrovitch
 • szczawiowazjajkiem
 • wybuchmuzgu
 • desinteressement
 • caragilford
 • Kisiel
 • atranta
 • Gynandromorfizm
 • ArsenR
 • kran
 • cisak
 • PawelS
 • panpancerny
 • 1NdyGo
 • zatora
 • sislea
 • orangeugarte
 • nastya
 • severak
 • OhSnap
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2018

6479 b742
8969 b3e5
Reposted fromoiv13 oiv13 viaolalaa olalaa
3151 6377
Reposted frompeper peper viagreywolf greywolf
8931 19d9
Reposted frompulperybka pulperybka viaNicoo Nicoo
4261 d6ea
Reposted from777727772 777727772 viaMonia94 Monia94
Reposted fromkaiee kaiee viasosna sosna
Robiłem kiedyś ze studentami sceny miłosne z Fredry. Było na tym roku wydziału aktorskiego kilku chłopaków o świetnym wyglądzie - istna kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego. Fajni chłopcy, ale kompletnie nie radzili sobie w scenie miłosnej, w której powinni dość agresywnie zachowywać się w stosunku do partnerki. To była scena z "Męża i żony", w której Alfred obłapia, jak to mówił Fredro, Justysię. Do tego trzeba zapału. A oni - zero. Próbują, starają się i nic z tego nie wychodzi. W końcu ze złości wziąłem najbrzydszego, jaki był na roku. Niewysoki, wygląd mało dostojny, raczej nieinteligencki typ. Jak on zagrał wspaniale! Zachwycił mnie po prostu. Wniosek - zainteresowania kobietą, podobnie jak inteligencji, nie da się zagrać. To trzeba mieć w sobie.

Ten chłopak nazywał się Borys Szyc.
— Andrzej Łapicki, "W tej dziedzinie miałem dobre wyniki", Filmowy. Magazyn do czytania, 2/12
Reposted from1923 1923 viagonnabebetter gonnabebetter
6962 8ede 500
Reposted fromverronique verronique viafilmowy filmowy
0956 b5a1 500
7055 3374 500
Warsaw, Poland.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viabeer beer
9332 e32b 500
Reposted fromMadristas Madristas
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
 
Reposted fromtheoffice theoffice viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl